logo-mini
اخرین نوشته ها
  بایگانی آرشیو ها برای چرخ هواپیماها

باد چرخ هواپیماهای مسافربری

چرخ هواپیماهای مسافربری با نیتروژن خشک پر میشود. فشار داخلی چرخها از اهمیت خاصی برای مهندسین برخوردار است.

بیشتر بخواند