logo-mini

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بزارید

باد چرخ هواپیماهای مسافربری

چرخ هواپیماهای مسافربری با نیتروژن خشک پر میشود. فشار داخلی چرخها از اهمیت خاصی برای مهندسین برخوردار است. فشار در چرخهای اصلی در هواپیماهای بزرگ حدود ۱۸۰ تا ۲۲۵ PSI و فشار چرخ دماغه حدود ۱۵۰PSI است همچنین این فشار در هواپیماهای شخصی و کوچک حدود ۴۰ تا ۵۰ Psi است.

کاهش یا افزایش بیش از اندازه فشار داخلی باعث آسیب زود هنگام بدنه لاستیک میشود. برای مثال کاهش فشار باعث افزایش سطح تماس لاستیک با زمین میشود و سطح بیشتری از لاستیک بخصوص در کناره ها ساییده میشود همچنین اثر ضربه گیری لاستیک هم کاهش پیدا میکند. همچنین افزایش بیش از اندازه فشار هم باعث کاهش تماس لاستیک با زمین شده و باعث میشود فقط قسمت وسط لاستیک ساییده شود.

نحوه سائیدگی و شکل ظاهری لاستیک و تجربه کاری نشانه های خوبی است برای تشخیص حدودی میزان فشار چرخ، ولی ما یاد گرفتیم برای تشخیص هر چیزی در هواپیما صرفا از وسیله مخصوص آن کار استفاده کنیم و به وسایل بیشتر اطمینان داشته باشیم تا به حواسمان


نظر بدهید